Subsidies op (duurzame) energieSubsidies on (renewable) energy

Subsidies op fossiele energie...

Er wordt veel geklaagd, vooral in liberale kringen, over subsidies op duurzame energie. De term ‘linkse hobbies’ was makkelijk bedacht en die valt nog regelmatig. Dat is jammer, want op het gebied van de energievoorziening heeft niet alles een waarde die in geld uit te drukken valt. Hoeveel waarde heeft een natuurgebied? Hoeveel waarde heeft het CO2-niveau in de atmosfeer? Hoeveel waarde heeft een ijskap? Hoeveel waarde heeft een stukje onafhankelijkheid van onbetrouwbare of zelfs gevaarlijk landen?

Maar het is dubbel jammer omdat blijkt dat de wereldwijde subsidies op duurzame energie in het niet vallen bij de subsidies die de gehele fossiele industrie krijgt. Onderzoek wijst uit dat de fossiele sector ongeveer twaalf keer zo veel geld toegeschoven krijgt als de duurzame sector.

Wat te doen? De subsidie op duurzame energie dan maar twaalf keer zo hoog maken? Liever niet. Ik ben wel zo liberaal dat ik de nadelen van het onnodig aan het werk houden van een legertje ambtenaren wel inzie. Ik hoop dat men dan zo verstandig is om de subsidies van de fossiele sector (snel) naar nul af te bouwen zodat beide energievormen eerlijk met elkaar kunnen conurreren. Helaas heeft die sector veel oude gevestigde belangen die zich dergelijke geldstromen niet makkelijk af zullen laten nemen.

De tijd zal leren of we op dit gebied ook in Nederland verstandige beslissingen zullen nemen. Helaas geeft het (mogelijke) komende kabinet weinig hoop op dat gebied…

Subsidies on fossil energy...

There’s been a lot of complaints lately, especially from within liberal circles, about subsidies on renewable energy. The term ‘leftist hobbies’ was coined in the Netherlands, and it seems to have fallen into popular use. That’s unfortunate because not everything can be expressed in money. How much is a clean environment worth? Or a low CO2-level in the atmosphere? Or an icecap? What’s independence from unreliable or even unfriendly countries worth?

It’s doubly unfortunate that, in fact, the worldwide subsidies for the renewable sector are dwarfed () by the subsidies for the fossil sector. Research reveals that the fossil sector gets about twelve times as much money as the renewable sector.

What to do? Increase the subsidies on renewable energy by twelve times? Better not. I am liberal enough to see the many disadvantages of keeping an army of civil servants unnecessarily at work. I hope we’re sensible enough to (quickly) reduce the fossil subsidies to zero to that both energy sources can compete on even terms. Unfortunately the fossil sector has many old vested interests who will not let go of these sources of funding easily.

Only time will tell if we’re able to make sensible decisions about this. Unfortunately the (probable) coming Dutch right-wing cabinet doesn’t give much hope in this area…

2 thoughts on “Subsidies op (duurzame) energieSubsidies on (renewable) energy

  1. Pingback: Tweets die vermelden SolarWebsite.nl – information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge » Blog Archive » Subsidies op (duurzame) energie -- Topsy.com

  2. Als liberaal; subsidie is nooit goed voor de lange termijn omdat je er een niet-bestaande markt mee maakt. Dat houdt de opbouw van een echte markt tegen.

    Je opmerking over de subsidie op de fossiele sector is helemaal terecht. Als er dan TOCH zo nodig subsidie uitmoet, dan liever naar duurzame initiatieven!