Consumentenbond weet het wederom nietDutch Consumer Authority has no clue

In mei van dit jaar verscheen in  de Consumentengids een onnodig negatief (en grotendeels feitelijk onjuist) artikel over zonnestroompanelen. Ik heb daar toen direct een artikel over geschreven om e.e.a. te weerleggen en te nuanceren. Helaas was de reactie van de Consumentenbond (CB) ‘fossiel’ te noemen: “Onze gedachtegang daarachter is dat we het in elk geval niet mooier willen voorstellen dan het kan uitpakken. Er heeft immers niemand wat aan als consumenten zich achteraf gepakt voelen omdat hun zonnepaneelinstallatie minder oplevert dan waar ze rekening mee hebben gehouden.“, zo werd mij gemaild. Op zich is voor deze benadering wel iets te zeggen, maar in het geval van het betreffende artikel waren meerdere zaken aantoonbaar onjuist, en werden de meest negatieve conclusies getrokken die mogelijk waren. Met wat beter onderzoek, vooral onder mensen die in de praktijk werken met zonnestroom, had dit een veel beter artikel kunnen worden. Nu was het niets meer en niets minder dan een slecht onderzocht artikel, wat helaas de 550.000 leden op het verkeerde been zetten m.b.t. zonnestroom. Heeft de CB geleerd van zijn fout?

I’m afraid this article refers so specifically to the Dutch situation that I’m not going to bother with a translation.

Klik voor vergroting

Helaas, de CB lijkt niet te hebben geleerd van zijn fout. Deze week verscheen in het papieren blad van de CB nog een artikel over zonnestroom, en wederom is het duidelijk dat de schrijvers hun huiswerk niet goed gedaan hebben. De conclusie van het geheel is zo mogelijk nog negatiever dan van het eerdere artikel: “…. zal de investering in een zonnepaneel niet worden terugverdiend vóórdat de panelen zijn afgeschreven“.

Laten we het geheel, paragraaf voor paragraaf eens fileren. Hiernaast is een kort ‘zij-artikeltje’ te zien wat naast het hoofdartikel stond.

Als u met uw zonnepanelen meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, kunt u inderdaad stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Onze gedachtegang daarachter is dat we het in elk geval niet mooier willen voorstellen dan het kan uitpakken. Er heeft immers niemand wat aan als consumenten zich achteraf gepakt voelen omdat hun zonnepaneelinstallatie minder oplevert dan waar ze rekening mee hebben gehouden.

De CB gaat hier voorbij aan het feit dat “stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet” veel betekenissen kan hebben. In een situatie als de onze, waarin de zonnestroompanelen vóór de meter invoeden, leveren wij inderdaad alleen elektriciteit aan het net als ons momentane verbruik lager is dan de productie. Dit wordt gemeten in Watt (W). Daarnaast wekken onze zonnestroompanelen op jaarbasis meer op dan wij verbruiken, dus wij hebben een negatief elektriciteitsverbruik – op jaarbasis. Dit wordt gemeten in kiloWattuur (kWh). Dit wordt door veel mensen omschreven als “terugleveren aan het elektriciteitsnet”. Het verschil is dus dat het in eerste geval alleen op gegeven momenten gebeurd en in het tweede geval gemeten over een lange periode. Dat de CB dit onbeschreven laat kan ik me voorstellen, want veel mensen hebben een heel slecht idee van de betekenis van de eenheden kWh en W. (Aan de andere kant zou de algemene onbekendheid met deze cruciale eenheden juist een perfecte reden zijn het wél te omschrijven, maar goed. Het is altijd een keuze hoe diep je wil gaan in een artikel.)

Maar vaak komt u dan pas in aanmerking voor een vergoeding als u stroom levert boven een bepaalde drempel die de energieleverancier vaststelt (bijvoorbeeld meer dan 5000kWh).

Helaas… ook weer een zin gevuld met dubbelzinnigheden en onwaarheden. Omdat ze de verschillen tussen installaties met en zonder SDE dus onbeschreven laten slaat deze zin nergens op. In het geval zonder SDE wordt de opgewekte stroom simpelweg verrekend (“gesaldeerd”) met het verbruik. Zonnestroompanelen verminderen in die situatie simpelweg het verbruik en voor elke opgewekte kWh krijg je dus de verkoopprijs – althans je vermijdt de inkoop er van. Als de saldering correct gedaan wordt is elke kWh de inkoopprijs waard, tot een grens van 3000kWh. Deze grens is echter niet bepaald door de energieleverancier maar ligt vast in de wet. Er ligt al jaren een wetsvoorstel om dit te verruimen naar 5000kWh maar dat lijkt er maar niet door te komen.

Bij installaties met SDE ligt het anders: naast de normale saldering wordt een subsidiebedrag per opgewekte kWh uitgekeerd Helaas is er voor gekozen om een kunstmatige bovengrens in te stellen van de hoeveelheid elektriciteit waarvoor subsidie gegeven wordt. Deze grens ligt op 850kWh/kWp per jaar, wat een ingewikkelde manier om te zeggen dat als iemand 1000Wp (1kWp) aan zonnestroompanelen plaatst hij of zij maar SDE-subsidie krijgt voor de eerste 850kWh per jaar. (Dat deze grens nergens op slaat omdat moderne installaties vooral in de kustgebieden ruim meer dan 1000kWh/kWp op kunnen wekken lijkt mij duidelijk maar daar kan de CB dan weer niets aan doen.)

Hoe dan ook, deze zin geeft duidelijk aan dat men niet weet waarover men het heeft.

De vergoeding is meestal gelijk aan de kWh-prijs die u betaalt, minus energiebelasting en btw.

Het is ongelooflijk, maar de derde zin op rij klopt ook al niet. Het echte verhaal bestaat ook hier weer uit twee delen, situaties zonder en met SDE. In een situatie zonder SDE, zoals hierboven beschreven, vermijdt elke geproduceerde kWh de inkoop van een kWh – als de saldering correct geregeld wordt. Met andere woorden: je krijgt het volledige aankoopbedrag, dus incl. energiebelasting en btw, voor elke kWh. In een situatie met SDE ligt het weer volledig anders. Zoals ook hierboven beschreven krijg je voor elke opgewekte kWh een bedrag wat losstaat van je feitelijke inkoopprijs, maar die is gebaseerd op de SDE-vergoeding en een soort gemiddelde elektriciteitsprijs die elke jaar opnieuw wordt bepaald.

Als u geen terugleververgoeding krijgt, wordt uw energierekening toch lager, omdat u vooral zelf opgewekte elektriciteit verbruikt.

Deze zin is alleen (gedeeltelijk) waar als je geen gebruik maakt van de SDE-regeling. Of iemand vooral zelf opgewekte elektriciteit verbruikt is vooral afhankelijk van het leefpatroon. In ons geval voeden wij onze zonnestroom in op tijden (overdag) dat wij heel vaak niet thuis zijn. Omdat wij vrijwel al ons sluipverbruik geëlimineerd hebben wordt er op die tijdstippen nauwelijks elektriciteit verbruikt. Echter, vanwege het mooie verschijnsel “salderen” draait onze meter op die tijdstippen terug, en bouwen wij een administratief overschot op wat we ‘s avonds en in de winter weer op kunnen maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.

Voorwaar het eerste echt verstandige en kloppende wat in dit stukje beweerd wordt. (Hoewel ook dit niet zonder haken en ogen is, de gemiddelde helpdeskmedewerker van de grote fossiele energieleveranciers heeft geen enkele instructie gekregen over hoe zonnestroom nu precies werkt.)

Het bij-artikeltje overtuigt nu niet echt met feitelijke juistheden. Het hoofdartikel misschien wel? Lees en huiver:

Klik voor vergroting

Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit.

Op zich waar, maar door het op deze manier te omschrijven wordt gesuggereerd dat zonnestroompanelen het alleen bij zonlicht doen, en dat is niet waar. Ook bij bewolkt weer en regen werken ze prima. Daarnaast geef ik er de voorkeur aan om het woord “zonnestroompaneel” te gebruiken om op die manier direct het verschil met een zonneboiler duidelijk te maken. Maar: deze zin is feitelijk waar.

De opbrengt [sic] wordt berekend in wattpiekvermogen.

Hoewel dit ook weer niet geheel onwaar is, getuigt de formulering niet van veel kennis van zonnestroompanelen. Als je een zonnestroompaneel koopt zit daar een sticker op met een bepaalde waarde in Wp, bv. 180Wp. Deze waarde wordt bepaalde met een zgn. “flash-test”. Hierbij wordt het paneel onder standaardcondities (25 graden) heel kort beschenen met een gekalibreerde flitslamp die het paneel beschijnt met precies 1000W/m². Op basis van deze waarde kunnen zonnestroompanelen onderling vergeleken worden, en kunnen bv. omvormers begroot en jaaropbrengsten geraamd worden, maar het is niet gezegd dat een paneel van 180Wp ook daadwerkelijk 180Wp produceert op een gegeven moment en onder bepaalde condities. De daadwerkelijke momentane opbrengst is afhankelijk van vele factoren zoals momentane instraling, temperatuur van de cellen en zelfs van wat voor soort elektrische last er aan het paneel hangt.

En dan het woord “opbrengst”. De momentane opbrengst (W) is niet zo heel erg interessant, het is de jaaropbrengst (in kWh) waar het uiteindelijk om gaat. Wederom dubbelzinnig…

Veel panelen hebben een vermogen van 180 Wp en dat komt in Nederland neer op een opbrengst van 135 kWh per jaar.

Het eerste deel van de zin is (redelijk) waarheidsgetrouw. De meeste panelen die op dit moment verkocht worden hebben inderdaad een stickervermogen van zo tussen de 150 en de 200 Wp, echter de opbrengst van 135 kWh per jaar uit een 180Wp-paneel is weer volledig uit de lucht gegrepen. Dit zou overeenkomen met 750 kWh/kWp (wat nog lager is dan de belachelijke SDE-grens). Als het paneel goed opgesteld is (gericht op zuid, hoek van ongeveer 35 graden, geen beschaduwing – waar je van uit mag gaan vind ik) is op een gemiddelde plek in midden-Nederland 900 kWh/kWp prima mogelijk, en in de kustgebieden zijn jaaropbrengsten van ver boven de 1000kWh/kWp geen uitzondering. Zelfs in het oosten van Nederland moet je systeem wel heel dom plaatsen om niet boven de 750kWh/kWp te komen. Om hier berekeningen op te baseren is bijna crimineel negatief.

Een doorsnee huisinstallatie heeft drie of vier panelen, zodat de installatie 405 kWh of 540 kWh per jaar stroom levert.

Dat een doorsnee huisinstallatie drie of vier panelen zou hebben zou best kunnen, maar zover ik weet zijn hier helemaal geen harde cijfers over bekend. Ik denk zelf dat dit wel enigszins klopt, echter de berekening van de jaaropbrengst klopt dus pertinent niet. Een installatie van drie of vier panelen van elk 180Wp zou per jaar (en dan reken ik conservatief met 850kWh/kWp) makkelijk 460 resp. 610 kWh moeten kunnen produceren, in bijna alle gevallen zal dit nog meer zijn.

In geld uitgedrukt is dat € 87,50 of € 116,60.

Met deze korte zin is zoveel mis dat ik er bijna niet aan durf te beginnen… maar ik voel me genoodzaakt het toch te doen. Als allereerste negeert de CB hiermee volledig de mensen die gebruik maken van de SDE-regeling. Die krijgen een veel hogere vergoeding dan waar de CB hiermee rekent. In theorie zouden die mensen dus een (veel) lagere terugverdientijd moeten hebben.

Verder baseert de CB deze bedragen dus op veel te lage jaaropbrengsten. Ik zie dat de CB rekent met € 0,215 per kWh (wat anno 2010 best waar zou kunnen zijn), in dat geval zou je uit deze voorbeeldinstallatie in 2010 dus € 99 resp € 131 moeten kunnen halen met een SDE-loze installatie. Echter, en dit is een enorm grote echter, deze prijs van € 0,215 per kWh geldt alleen in 2010. Zonnestroom (zoals alle duurzame zaken) vergt lange termijn-denken, en de opbrengst van een systeem voor de komende 25-30 jaar hierop baseren is een (daar heb je hem weer) bijna criminele versimpeling van zaken.

Het is een feit dan niemand weet wat de stroomprijs de komende 25-30 jaar (of zelfs vijf jaar) gaat doen. Om daarom ook maar iets te kunnen zeggen over de terugverdientijd van een zonnestroominstallatie zul je aannames moet doen, of werken met scenario’s. Kennelijk denkt de CB dat de elektriciteitsprijs de komende 25-30 jaar niet gaat stijgen. Ik weet niet of de mensen van de CB in dat mooie pand van ze in Den Haag de laatste paar jaar wel eens een krant opengeslagen hebben, maar het is een feit dat de energieprijzen de laatste decennia gemiddeld genomen maar één richting opgegaan zijn, en dat is omhoog. Eerlijk is eerlijk, dat is geen enkele garantie dat de prijzen ook in de toekomst door zullen stijgen, maar met zaken als peak oil en klimaatsverandering (en daaraan verbonden allerlei CO2-heffingen) in het vooruitzicht lijkt het mij erg waarschijnlijk dat we te maken gaan krijgen met (sterk) stijgende energieprijzen.

Wat moet je in zo’n geval doen? Het is dan veel netter om met scenario’s te werken, bijvoorbeeld best case, worst case en average case. Je kunt aan aan mensen zelf overlaten wat ze van toekomstige ontwikkelingen denken. Door simpelweg een bedrag te nemen en alle verdere berekeningen op te baseren straalt de CB een stelligheid uit die in mijn ogen volledig onterecht is en door een zo laag bedrag te kiezen kiezen ze voor een scenario die in mijn ogen erg onwaarschijnlijk is. Het zou de CB sieren als ze meer uitleg geven over hoe het zou kunnen lopen met de energieprijzen, waar het allemaal van afhankelijk is.

Een zonnestroomsysteem installeren is speculeren op stijgende energieprijzen, dat is een feit. Ik denk dat je er veel minder risico neemt en een veel hoger financieel rendement uithaalt dan door het geld op de bank te zetten (vergeten we Icesave niet, mensen?).

Een installatie met drie panelen kost tussen de € 1900 en € 2700.

Er wordt niet genoemd hoe groot die drie panelen zijn, maar laten we uitgaan van 180Wp per stuk, we hebben het dan dus over een installatie van 540Wp. Ook wordt niet aangegeven of de montagekosten hierbij zitten of niet, ik ga er maar van uit dat het om een doe-het-zelf systeem gaat. Als ik kijk bij SolarNRG kost een doe-het-zelf systeem van 540Wp € 1750,-, veel minder dan het minimumbedrag wat de CB als basis neemt. Nu is SolarNRG slechts één aanbieder, maar het is een degelijke, al veel langer bestaande, aanbieder en zeer zeker geen prijsstunter. Ik durf te stellen dat hun prijsniveau scherp maar marktconform is. Ik durf met zekerheid te beweren dat als je € 2700 betaalt voor een doe-het-zelf systeem je je een hoor aan hebt laten naaien. De ondergrens van € 1900 is dus een stukje boven marktconform, maar de CB wekt met het op deze manier opgeven van de bedragen de suggestie dat een prijs van rond de € 2300 kennelijk gemiddeld is.

Is het voor een instantie als de CB niet juist belangrijk om een juist prijsniveau aan te houden? Ik denk dat ik niets raars zeg als ik beweer dat het gemiddelde CB-lid een prijsbewuste persoon is, die mag dan van zijn vereniging verwachten dat ze goed prijsonderzoek doen – vind ik.

Dat in veel gemeenten nog een leuke aankoopsubsidie meegepakt kan worden laat de CB volledig buiten beschouwing. Dat ze het niet meenemen in de uiteindelijke berekening kan ik ergens wel begrijpen, maar het helemaal niet noemen vind ik niet sjiek.

De terugverdientijd van de investering ligt tussen de 22 en 31 jaar.

Zoals ik in mijn eerdere artikel als reactie op het vol met fouten staande en onnodig negatieve CB-artikel ook al schreef is dit veel te stellig en veel te negatief. Het zou prima waar kunnen zijn, maar door er geen voorbehouden bij te maken geeft je mensen geen volledige informatie. Als mensen mij vragen wanneer ik onze zonnestroominstallatie terugverdiend heb zeg ik steevast “ergens tussen tien jaar en nooit”, want dát is ten minste een eerlijk antwoord. Uiteraard leg daarna altijd uit van welke voorwaarden e.e.a. afhankelijk is, maar dat is nooit vooraf nauwkeurig voorspeld kan worden wanneer een zonnestroominstallatie terug verdiend is.

Met deze zin zet de CB hun 550.000 leden echt op het verkeerde been.

De geschatte levensduur van een paneel is 25 jaar.

Dit is naar mijn mening correct, met dien verstande dat een paneel na die 25 jaar over het algemeen niet kapot zal zijn, maar een bepaald percentage minder energie uit een gegeven hoeveelheid licht kan halen. Met andere woorden: de jaaropbrengst van een paneel zal door de jaren heen heel langzaam dalen en op een gegeven moment een punt bereikt hebben waarop het interessant wordt het paneel te vervangen. Waar dit punt ligt is voor iedereen anders: als je je huis in diezelfde tijd steeds energiezuiniger kunt maken kunnen panelen misschien wel 30 of 35 jaar mee gaan.

Rekening houdend met jaarlijkse onderhoudskosten van 1% van de aanschafprijs zal de investering niet worden terugverdiend vóórdat de panelen zijn afgeschreven.

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de vorige twee zinnig: veel te stellig en veel te negatief gebracht. Voor de duidelijkheid en volledigheid: als werkelijk alles tegen zit (hoge aanschafprijs, ongunstige plaatsing, lage energieprijzen) zou het prima mogelijk kunnen zijn zou het inderdaad zo kunnen zijn dat je het aanschafbedrag niet terugverdient. Maar het is veel, zeer veel waarschijnlijker dat het aanschafbedrag ruim vóór het einde van de levensduur terugverdiend is – waarna de installatie geld opbrengt.

De jaarlijkse onderhoudskosten van 1% van de aanschafprijs is een aardige. Zonnestroompanelen zijn in principe onderhoudsvrij. Behalve misschien eens in de paar jaar eens goed schoonmaken hoeft daar echt niets aan gedaan te worden. Voor de omvormer geldt een ander verhaal. Afhankelijk van kwaliteit en zaken als hoe goed het apparaat gekoeld wordt is de verwachting dat de levensduur van een omvormer ergens tussen de tien en vijftien jaar ligt.

Voor de voorbeeldinstallatie van 540Wp zou gekozen kunnen worden voor de populaire Steca 500 omvormer, welke op dit moment ongeveer € 350,- kost. Stel dat we enorme pech hebben, en de omvormer gaat slechts tien jaar mee en moet in totaal twee keer vervangen worden. We lopen dan gelijk tegen een probleem op: wat kost een omvormer in 2020 en wat kost hij in 2030. Ik denk dat er twee effecten tegen elkaar weg te strepen zijn: 1) door steeds grotere productie-aantallen zullen omvormers steeds goedkoper worden en 2) door duurder wordende fossiele brandstoffen zal elektronica duurder worden. Laten we dus aannemen dat de prijs van een omvormer niet verandert. Let wel: dit is een aanname die niet waar hoeft te zijn. I.t.t. de CB zeg ik dat er wél bij.

Dat betekent dat we € 700 extra kwijt zijn bovenop de aanschafprijs. Als we uitgaan van een levensduur van de panelen van 25 jaar moeten we dus rekenen met 1,6% aan onderhoudskosten per jaar. Dit is wat hoger dan de CB opgeeft maar vergeet niet dat ik conservatief gerekend heb met de levensduur van de omvormer.

De aanschafprijs van zonnepanelen is aan het dalen, waardoor de terugverdientijd (binnenkort) korter kan uitpakken. Dat geldt natuurlijk ook bij stijgende energieprijzen.

Helemaal waar. De prijzen van zonnestroompanelen dalen inderdaad, maar niet zo hard dat wachten zinvol is. Als ik van één ding spijt heb m.b.t. onze zonnestroompanelen is het dat ik het niet vijf jaar eerder gedaan heb.

Als zonnepanelen meer stroom produceren dan op dat moment wordt gebruikt, kunnen ze stroom leveren aan het elektriciteitsnet.

Dit is juist.

Het energiebedrijf betaalt die klant voor de stroom, maar in de praktijk zit er een adder onder het gras. Sommige moderne meters kunnen dit niet registreren, zodat de geleverde stroom volgens de meter nul is.

Dat addertje onder het gras duikt slechts in zeer zeldzame gevallen op. De meeste oudere woningen in Nederland hebben nog een ouderwetse Ferrarismeter (draaischijfmeter). Deze meter kan gewoon terugdraaien als de productie hoger is dan de consumptie (even weer uitgaande van een SDE-loze installatie) en saldeert dus automatisch. Er zijn ooit een aantal van deze meters geplaatst die een soort weerhaakje ingebouwd hadden waardoor terugdraaien niet mogelijk is. Alleen als er toevallig zo’n meter hangt wordt het momentane overschot niet gemeten en dus niet gesaldeerd.

In alle Nederlandse huizen die in de laatste paar jaar gebouwd zijn hangt een digitale meter. In vrijwel alle gevallen heeft deze meter meerdere telwerken, voor dag/nacht en consumptie/productie. Alleen als er bv. een oudere digitale meter van Oxxio hangt komt het addertje uit het gras, want die meter kan inderdaad geen productie meten. Aantallen zijn me niet bekend, ik verwacht dat het er niet veel zijn.

Waar wél een addertje onder het gras zit is bij de netbeheerder. Dit is in sommige gevallen geen addertje maar een anaconda. De netbeheerder is o.a. verantwoordelijk voor het opnemen van de meterstanden en deze correct doorgeven aan de leverancier. Zo is onze netbeheerder Liander en onze leverancier Greenchoice. Helaas blijkt dat Liander niet om kan gaan met negatieve meterstanden. Ze geven elk jaar volstrekt willekeurige meterstanden door aan Greenchoice. Greenchoice verblikt of verbloost niet en stuurt ons gewoon rekeningen op basis van de echte meterstanden die ik per e-mail doorgeef. Dit werkt goed, maar het geeft wel aan dat in ieder geval Liander nog niet klaar is voor de duurzame toekomst. Ik heb hierover een paar keer telefonisch contact gehad met iemand van Liander, maar op mijn vraag waarom men dit inmiddels niet goed geregeld heeft kon men mij geen bevredigend antwoord geven.

Gelukkig werkt het over het algemeen goed. Het feit dat Liander bij ons zo moeilijk doet komt vooral doordat we een negatieve jaarrekening hebben, en dat is in Nederland bij maar heel weinig mensen het geval. Verreweg de meeste mensen met zonnestroompanelen en een Ferrarismeter hebben geen enkel probleem. Heb je een digitale meter zul je voor moeten zorgen dat alle telwerken (dus ook die voor productie) goed uitgelezen worden, dat de netbeheerder alle waarden correct doorgeeft aan de leverancier en dat de leverancier correct saldeert. Iets meer administratieve rompslomp, maar vaak is dat prima te doen.

Ouderwetse meters met een wieltje registreren de geleverde stroom wel: het wieltje draait dan achteruit.

Deze zin kan ik alleen maar onderschrijven, als je zonnestroompanelen hebt ben je het beste af met een Ferrarismeter – maar ook met een digitale meter is het prima te doen.

Conclusie

Dit stuk is veel langer geworden dan ik had gedacht c.q. gehoopt, en dat geeft al aan dat zonnestroom een veel complexer onderwerp is dat veel mensen – en de CB – denken. De stukjes in de consumentengids maken duidelijk dat de CB per sé met een fossiele korte termijnbril naar zonnestroompanelen wil kijken. Uit het antwoord op mijn eerdere stukje (te lezen aan het begin van dit artikel) valt te lezen dat ze willen voorkomen dat leden een te positief beeld van zonnestroompanelen krijgen. Dat kan ik nog begrijpen, maar ik vraag me echt af waarom het dan volledig moet doorslaan naar de andere kant. Dat er dan ook nog simpelweg foutieve beweringen worden gedaan waarop dan onnodig negatieve conclusies gebaseerd worden begrijp ik echt niet.

Zonnestroom verdient het om op een onpartijdige manier benaderd te worden, het is te belangrijk om zonder reden in de pan gehakt te worden. Als iemand van de Consumentenbond dit leest: het staat u vrij om te reageren in de comments onder dit artikel, mocht u niet publiek willen reageren ben ik ook per e-mail bereikbaar.

Lees overigens ook de andere maar toch vergelijkbare invalshoeken van mijn duurzame vrienden Niels, Floris en Martin. Floris zeer bedankt voor de foto’s van het artikel.

14 thoughts on “Consumentenbond weet het wederom nietDutch Consumer Authority has no clue

 1. ESDEEERS salderen ook gewoon hoor. Die komt bovenop hun variabele subsidie die ze op door een bruto productiemeter gemeten bruto (totaal) opbrengst krijgen.

  Maar gezien de talloze verschillende opwek situaties kan ik me voorstellen dat Consumentenbond er ook niet meer uitkomt. En nog steeds niet goed snapt wat er nu eigenlijk in alle gevallen precies gebeurt.

 2. Pingback: Tweets die vermelden SolarWebsite.nl – information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge » Blog Archive » Consumentenbond weet het wederom niet -- Topsy.com

 3. Pingback: [Renewable Energy NOW!] Consumentenbond heeft geen verstand van zaken | Renewable Energy: NOW!

 4. Voor de goede orde: WAT krijgt een SDE klant (een “normale”) nu eigenlijk:

  BASIS bedrag (vastliggend voor 15 jaar en afhankelijk van intrede jaar) VERMINDERD met een CORRECTIEBEDRAG (wat zogenaamd “een gemiddelde marktprijs” is, plus mogelijk nog een paar andere correctiefactoren, en wat pas het jaar VOLGEND op het betreffende subsidiejaar definitief bekend wordt, waarna er een VERREKENING volgt met de reeds uitgekeerde (genattevingerde) VOORSCHOTBEDRAGEN. Uitsluitend de SDE is gemaximeerd op die volslagen bezopen 850 kWh/kWp.jaar, meer subsidie dan voor die hoeveelheid krijg je niet.

  BOVENDIEN krijgt een SDE-er precies hetzelfde als alle andere netinvoeders: hij vermijdt inkoop van stroom, en saldeert dus ook! Volgens dezelfde normen als alle andere “niet SDE invoeders”. Dus die vergoeding (lees: niet geëffectueerde “inkoop” van stroom) is NIET gecapt op 850 kWh/kWp.jaar, maar je “mag” niet meer dan 3.000 kWh invoeden onder de HUIDIGE wettelijke condities, al zijn er enkele leveranciers die salderen tot (en met?) 5.000 kWh/jaar. DAARBOVEN wordt uitsluitend een kolenfooi uitbetaald (met zeer zeldzame uitzonderingen bij Greenchoice die het geluk hebben “een dealtje” te hebben, al zal dat beslist niet voor vele honderden klanten kunnen gaan gelden, dus willekeur).

  Voorbeeld. Berekening voor “verwachte uitkeringen in 2009″.

  SDE 2008 instapper met 3,5 kWp installatie, en onder omstandigheden in westen van het land, zeg zeker 950 kWh/kWp.jaar producerend. Zeg een opbrengst mogelijk van 3.325 kWh/jaar. Maar voor de SDE geldt slechts een subsidie van 3,5 x 850 = 2.975 kWh/jaar.
  Basisbedrag: 56,4 eurocent/kWh. DEFINITIEF correctiebedrag (vastgesteld in april 2010): 22,9 eurocent/kWh. DEFINITIEF subsidiebedrag: 56,4 – 22,9 = 33,5 eurocent/kWh. Dat is wat je in 2009 als SDE 2008 instapper “had moeten krijgen”. Voor alle tariefcomponenten zie mijn SDE tabel:

  http://www.polderpv.nl/Assets/images/SDE/SDE_tariefcomponenten.gif

  Zeg dat deze opwekker bij NUON een standaard grijs enkeltarief contract had, all-in tarieven:

  Eerste half jaar 24,61 eurocent/kWh incl. BTW (en energiebelasting)
  Tweede half jaar 24,07 eurocent/kWh (idem).

  Stel productie op 3.325 kWh/jaar. Daarvan wordt een aanzienlijk deel, minimaal een kwart, in-house geconsumeerd, dus je blijft ver onder de 3.000 kWh/jaar INVOEDING op het net, geen “last” van die bovengrens.

  Louter voor de saldering (die gewoon blijft lopen!!!, SDE of niet) leverde dat grofweg fysiek op:
  0,5 * 3.325 * 0,2461 + 0,5 * 3.325 * 0,2407 = 409,14 + 400,17 = EUR 809,31 (“vermeden inkoop”).

  De SDE subsidie, gemaximeerd en wel op de productie van slechts 2.975 kWh:
  2.975 (hele “kalenderjaar”) x 0,335 (definitief subsidiebedrag) = EUR 996,63.

  Totale inkomsten/vermeden inkoop kosten in alleen 2009 met deze uitgangscondities: 809,31 + 996,63 = EUR 1.805,94.

  Maar: elk jaar weer wisselend. Zowel SDE subsidiebedrag (afhankelijk van “gemiddelde prijs in de markt” die door EZ met onnavolgbare rekentruken wordt BEREKEND, en waarschijnlijk geen correcte wijze van rekenen voorstelt), als natuurlijk de minimaal halfjaarlijks wijzigende EIGEN contractprijzen die voor het salderen relevant zijn. En die flink kunnen afwijken (!!!) van het door EZ “berekende gemiddelde”.

  Werkelijkheid is nog iets gecompliceerder wegens voorschotbedragen onzin en ingewikkelde verrekeningen, plus het feit dat slechts eenmaal in het jaar door netbeheer bruto productiemeter wordt afgelezen en er tussentijds vet genattevingerd wordt met schattingen voor de voorschotbedragen. Voor normale mensen al lang niet meer te volgen.

 5. Jeroen, kijk even op het Enexis schema: SDE bruto productiemeter wordt VOOR de stroommeter van de klant (aan klantzijde dus) aangesloten.

  http://www.enexis.nl/site/content/schema_installatie_zonnepanelen_of_pv.jsp

  Ergo: alle opwek kan eerst naar de klantzijde vloeien en worden geconsumeerd, afhankelijk van momentane verbruik op het moment suprême, de zonnestroom gaat NIET zoals in Duitsland via een “aparte aansluiting direct op het net” eerst “naar buiten”…

 6. @polderfiets: Hartelijk dank voor de correcties, ik heb e.e.a. aangepast. Zo leer ook ik elke dag weer bij – vooral dat de SDE-regeling echt een onnodig complex gedrocht is. Oh well.

  Ik ben benieuwd of de consumentenbond zich verwaardigd op enige manier antwoord te geven om de artikelen van Floris, Niels en mij.

 7. Pingback: Extreem negatief artikel van de Consumentenbond | Familie Kleinman blog

 8. ook bij SDE vindt invoeding plaats op het “thuis” netwerk. Ook voor SDE geldt dus dezelfde saldering regels als zonder SDE.

 9. Ik heb inderdaad sinds 1,5 jaar zo’n ‘slimme’ Oxxio meter. Oxxio was slim genoeg om te zorgen dat dat ding niet achteruit kan draaien.
  Neem je dan zonnepanelen en verbruik je overdag bijna niks, dan lever je overdag gratis energie aan Oxxio of de netbeheerder (weet zo niet wie er voordeel bij heeft) en ‘s avonds koop je het weer terug.

  Ga binnenkort verhuizen en die meter gaat dus niet mee. Daar hangt gelukkig een ouderwetse, maar wel slimme ferraris meter :)

 10. Tja, het is de rol van de consumentenbond om conservatief te zijn. Met het oude weet je wat je hebt, nieuwe dingen kunnen twee kanten op keren: positief of negatief. Een advies over een product dat later negatief kan uitvallen heeft veel meer impact (dus veel meer risico) dan wanneer dat product later positief zal uitvallen. Een conservatieve houding is dus de beste status quo voor een consumentenorganisatie. Helaas hebben ze (daardoor?) nogal wat credits bij hun achterban en kunnen ze het zich permiteren om niet 100% geïnformeerd te zijn. Jammer. En goed dat er mensen met verstand van zaken zich openlijk hiertegen keren.

  Wellicht goed om (een beknopte) brief in te zenden met als doel om deze geplaatst te krijgen bij de lezersreacties (wel alles positief heretiketteren! :D.). Ook je site vermelden natuurlijk!

  Mijn meter (Greenchoice, maar ik denk dat deze door Nuon geplaatst is) heeft een tarief 1, tarief 2 en een retour teller.

 11. @Bas: wellicht heb je gelijk. Nu ben ik al eerder in ‘aanvaring’ geweest met de consumentenbond, toen ik nog in de fotowinkel werkte. Ik kan het me nog sterk herinneren: eens in de zoveel stapte er weer eens een paar mensen binnen met de consumentengids in de hand. Ze wezen dan op een plaatje en zeiden “deze moet ik hebben want die is beste koop.” Mijn vragen wat ze dan precies met de camera wilden gaan doen en of dit model wel paste bij dat doel, of ze dit model wel eens vergeleken hadden met een paar andere enz. werden weggewuifd; ze moesten DIE hebben want die was beste koop volgens de consumentenbond.

  Deze herinnering heeft mij altijd een beetje raar beeld van consumentenbondleden gegeven. Meestal waren het wat oudere mensen (50+), een beetje, hoe zal ik het zeggen, “zuur”. Ik heb het niet zo op mensen die blindelings in anderen geloven, maar dat ligt aan mij.

  Maar goed, ik ben in contact met hoofdredacteur van de Consumentenbond, wie weet kan e.e.a. nog gerectificeerd worden. We zullen zien…

 12. Bas: behalve Oxxio, die er vroeg bij was en een eigen “meetgemachtigde” sectie in het leven heeft geroepen (met nogal tegenvallend resultaat, er zijn veel problemen met hun meters en ze kunnen geen zonnestroom salderen), hebben leveranciers verder als Greenchoice en Vattenfall/NUON NIETS met meters te maken omdat ze geen “meetgemachtigde” zijn. De “realiteit” in NL is dat de netbeheerder voor vrijwel alle particulieren een meetgemachtigde “aanwijst”, en dat ze “de facto” eigenaar zijn van de netmeter.

  In Duitsland, waar de meter situatie compleet anders is, kun je zelfs je eigen Einspeise Meter kopen (en laten ijken) om alle zonnestroom direct op het laagspanningsnet in te voeden tegen 20 jaar lang durende VASTE (hoge) invoedingstarieven. Die de lokale netbeheerder gewoon moet uitbetalen, wettelijk verplicht.

  Voor meetgemachtigden Nederland zie deze link (kiezen elektra of gas in linker kolom):

  http://www.tennet.org/transport_en_systeemdiensten/systeemdiensten/meetverantwoordelijkheid/index.aspx

 13. Pingback: Tot ziens 2010 - welkom 2011 | SolarWebsite.nl - information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge